Posts

Showing posts from June, 2019

Guilin: Xingping's 20 RMB View & Yangshuo's West Street...

Guilin: Xianggong Hill, The Yulong River & Fuli Village...

Guilin: Return To China's Guangxi!

Sunday's Service... Shijiazhuang, China!